03/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA GẶP GỠ LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI TẠI TÒA BẠCH ỐC

TỔNG THỐNG OBAMA GẶP GỠ LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI TẠI TÒA BẠCH ỐC

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama gặp gỡ các lãnh đạo đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong Quốc hội vào tối qua, thảo luận về việc đóng cửa chính phủ và thông qua một ngân sách, nhưng hai bên cho biết cuộc gặp không chấm dứt được việc chính phủ đóng cửa. Lúc 5 giờ 30 phút, ông Obama gặp bốn lãnh đạo hàng đầu trong Quốc hội là Chủ tịch Hạ Viện John Boehner, Lãnh đạo Dân Chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi, Lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng Viện Harry Reid và Lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell. Nhưng phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết cuộc họp không có nghĩa là một đàm phán.

Ông Carney nói một đàm phán theo nghĩa Hoa Thịnh Đốn truyền thống ngụ ý cho và nhận, sự cân bằng và nhu cầu. Nếu theo nghĩa đó thì không. Tổng thống không làm vậy vì ông nói việc đóng cửa chính phủ là hoàn toàn không cần thiết và không muốn đặt hoạt động của chính phủ vào một số yêu cầu bắt chẹt. Một thành viên Dân Chủ nói cuộc họp tối qua không có khả năng mang lại bất kỳ bước đột phá. Và ông Carney cảnh báo tiền lệ của một mặc định có thể sẽ là một điều rất xấu cho nền kinh tế Hoa Kỳ.