17/04/2015 | 0

Tổng thống Obama được tòan quyền thương thảo hiệp định TPP

Tổng thống Obama được tòan quyền thương thảo hiệp định TPP

Thỏa thuận đạt được giữa chủ tịch Ủy ban tài chính thượng viện Orrin Hatch, thượng nghị sĩ Đảng dân chủ Ron Wyden và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Với luật mới này, tổng thống Barack Obama sẽ được trao toàn quyền trong việc thương thảo về hiệp định thương mại với 11 quốc gia khác ở châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, các nghị sĩ sẽ chỉ có quyền bỏ phiếu đồng thuận hay bác bỏ với bản hiệp định TPP, mà không thể đề nghị thay đổi bản hiệp ước.

Tổng thống Obama bày tỏ quan điểm lạc quan của ông ta về hiệp định TPP, cho rằng nó sẽ giúp tạo sân chơi bình đẳng cho nền kinh tế thế giới, tăng cường bảo vệ các quyền lợi của người lao động, vấn đề nhân quyền, môi trường và tự do ngôn luận.

Điều luật mới yêu cầu tổng thống Obama phải công bố hiệp định TPP ít nhất 60 ngày trước khi ký. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phải mất tới 4 tháng để xem xét, đánh giá trước khi bỏ phiếu thông qua. Luật mới cũng bao gồm điều khoản Quốc hội có quyền xóa bỏ cơ chế Fast-track của tổng thống trong trường hợp nhận thấy nội dung hiệp định thương mại xung đột với những giá trị ưu tiên của Hoa Kỳ.

Hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương là thỏa thuận hợp tác giữa các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thanh Lan / SBTN