23/01/2015 | 3

Tổng thống Obama được phỏng vấn trên YouTube

Tổng thống Obama được phỏng vấn trên YouTube

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama kết thúc chuyến đi hai ngày tới Idaho và Kansas để quảng bá bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang, bằng một chuyến đi khác vào thế giới YouTube.

Tại đây, ông trả lời câu hỏi của ba người đại diện cho YouTube, trong đó có những câu hỏi về chương trình truyền hình yêu thích, ông muốn làm gì khi lớn lên và ông muốn sở hữu siêu quyền lực gì. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama muốn tiếp cận hàng triệu khán giả bên ngoài phương tiện truyền thông truyền thống, đặc biệt là giới trẻ. Sau buổi thu hình 45 phút tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói với ba người đại diện cho YouTube rằng đây là sức mạnh mà Internet muốn nói đến. Họ có thể tạo nội dung cho chương trình và không có chướng ngại vật nào ngăn cản được. Mỗi người phỏng vấn ông 15 phút. Họ đặt những câu hỏi và một lần nữa, ông Obama đưa ra câu trả lời bênh vực cho chính sách của ông, bao gồm việc sử dụng phi cơ không người lái và quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tổng thống tranh luận về quan niệm cho rằng một số tập đoàn có quá nhiều quyền lực đối với chính phủ, và chính trị không thích hợp cho thế hệ trẻ.

Về chủ đề căng thẳng giữa cảnh sát và người da màu, ông Obama nói lực lượng cảnh sát làm việc rất tốt, nhưng họ cần đào tạo thêm để đối phó với những định kiến trong xã hội. (Mai Đức)