15/02/2014 | 1

Tổng thống Obama đọc diễn văn hàng tuần, hứa nâng lương tối thiểu

Tổng thống Obama đọc diễn văn hàng tuần, hứa nâng lương tối thiểu

Tin Washington, DC (CBS)
Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Obama cho hay, đang cân nhắc hoạt động động trong tuần này là vấn đề tăng lương cho người lao động. Ông nói sẽ yêu cầu các nhà thầu liên bang phải trả lương tối thiểu cho nhân viên là 10.10 Mỹ kim một giờ.
Tổng thống Obama đang kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật tăng lương tối thiểu cho mọi người lao động toàn liên bang. Ông nói nền kinh tế đang không ngừng phát triển trong 4 năm qua. Các doanh nghiệp tạo ra 8.5 triệu việc làm mới. Thế nhưng trong khi những nhân vật hàng đầu được hưởng mức lợi tức cao ngất, thì những người nhận mức lương trung bình lại không đủ sống. Có quá nhiều người Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày.
Washington cho rằng cần phải khôi phục mọi cơ may cho tất cả mọi người. Chương trình nghị sự về cơ may mà tổng thống Obama đặt ra là tạo thêm việc làm mới; trả lương tốt hơn; huấn luyện tốt hơn để mọi người có thể đảm nhận công việc; giáo dục mang lại sự thông minh hơn cho trẻ em và bảo đảm việc tưởng thưởng cho những người làm những công việc trung thực nhất. Nhưng để làm được những điều đó, Quốc Hội phải hành động.
Hang Nguyễn