29/08/2013 | 2

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN ĐÁNH DẤU 50 NĂM CUỘC TUẦN HÀNH ĐÒI BÌNH ĐẲNG CỦA MỤC SƯ KING

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN ĐÁNH DẤU 50 NĂM CUỘC TUẦN HÀNH ĐÒI BÌNH ĐẲNG CỦA MỤC SƯ KING

Tin Hoa Thịnh Đốn – Vị Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ hôm Thứ Tư tham gia cùng các nhà tranh đấu cho dân quyền, kỷ niệm lần thứ 50 ngày thực hiện cuộc tuần hành tại Hoa Thịnh Đốn, là cuộc biểu tình lịch sử năm 1963 để đòi quyền bình đẳng, lôi kéo hơn 250,000 người tới Đài Kỷ niệm Tổng thống Lincoln. Tổng thống Obama đọc bài diễn văn quan trọng khi ông đứng tại cùng vị trí mà Mục sư Martin Luter King Junior đọc bài diễn văn nổi tiếng của ông Tôi Có Một Giấc Mơ bao trùm cuộc tuần hành 50 năm trước đây.

Ông Obama nói với hàng ngàn người Hoa Kỳ đủ màu da và nguồn gốc tham gia ngày kỷ niệm này, rằng Mục sư King nói lên tiếng nói mạnh mẽ về hy vọng âm thầm của hàng triệu người. Ông Obama ghi công hàng người tuần hành, những người không bao giờ mong được sử sách nói tới khi đứng dậy cùng nhau để làm một thay đổi. Đúng 3 giờ chiều tính theo giờ địa phương, tiếng chuông tự do được gióng lên, đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi ông King kết thúc bài kêu gọi bằng câu nói hãy để tự do rung chuông. Bernice King là con gái út của ông, kêu gọi đám đông giữ vững những lý tưởng được cha cô đề ra. Cựu Tổng thống Jimmy Carter, Bill Clinton, Oprah Winfrey và Jamie Foxx cũng được mời lên phát biểu.