15/05/2014 | 1

Tổng thống Obama đề cử Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tổng thống Obama đề cử Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Theo Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 14-5, Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Ted Osius làm tân Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao HK, ông Ted Osius là một viên chức chuyên nghiệp của Ngành Ngoại giao, hàm Tham tán Công sứ, là Phó Giáo sư tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia, vị trí ông đã giữ từ năm 2013.
Ông là một nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từ năm 2012 đến 2013. Trước đó, ông Osius là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta, Indonesia từ năm 2009 đến 2012.
Nếu được Thượng Viện chấp thuận, Giáo Sư Ted Osius sẽ thay thế Đại Sứ David Shear, được đề cử làm phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng, phụ trách Đông Á, Nam Á và Thái Bình Dương Sự Vụ.
Ông Osius sẽ là đại sứ Hoa Kỳ thứ Sáu tại Việt Nam kể từ khi hai quốc gia bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, và sẽ là đại sứ Hoa Kỳ đồng tính đầu tiên ở Hà Nội.
Giáo Sư Ted Osius và ông Clayton Bond, nhân viên an ninh văn phòng Bộ Ngoại Giao đã cưới nhau ở Vancouver-Canada và làm lễ cưới ở Maryland, tiểu bang gốc của Giáo Sư Ted Osius. (T. Lan)