19/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỀ CỬ LUẬT SU JEH JOHNSON LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI AN

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỀ CỬ LUẬT SU JEH JOHNSON LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI AN

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama đề cử một cựu luật sư cao cấp của chính phủ làm tân Bộ trưởng Bộ Nội An. Hôm qua, ông Obama loan báo bổ nhiệm ông Jeh Johnson 56 tuổi, từng là luật sư cao cấp của Bộ Quốc Phòng, để lãnh đạo Bộ Nội An. Cơ quan này gồm 240,000 nhân viên, có ngân sách là 60 tỷ Mỹ kim, có nhiệm vụ tuần tra các biên giới, giám sát phục hồi sau thiên tai và giúp theo dõi những đe dọa an ninh quốc gia. Tổng thống Obama nói ông chọn ông Johnson vào chức vụ cấp nội các vì sự hiểu biết của ông về các mối đe dọa và những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối diện. Tổng thống nói ông Johnson giúp thiết lập các chính sách để phá vỡ nhóm lãnh đạo của al-Qaeda là nhóm thực hiện các vụ khủng bố năm 2001 tại Hoa Kỳ, và bãi bỏ lệnh cấm công khai đồng tính của các thành viên trong quân đội Hoa Kỳ. Nếu được Thượng Viện phê chuẩn, ông Johnson sẽ thay thế bà Janet Napolitano là người mới đây quyết định rời khỏi cơ quan này để trở thành Viện trưởng của hệ thống đại học California, là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.