Tổng Thống Obama đề cao nữ cố vấn gốc Việt

Tổng Thống Obama đề cao nữ cố vấn gốc Việt

Bà Elizabeth Phú

Trước các bạn trẻ Việt Nam, Tổng Thống Obama nhắc đến bà Elizabeth Phú, cố vấn gốc Việt về các chính sách Châu Á của Tòa Bạch Ốc, như tấm gương về nỗ lực làm việc để đạt được thành công phi thường.

Bà Phú cùng gia đình vượt biển tị nạn cộng sản năm 1978, khi bà mới 4 tuổi. Cha của bà Phú từng làm việc cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Gia đình bà đến được Pulau Penang của Malaysia rồi sang Hoa Kỳ định cư.

Bà tốt nghiệp trường trung học Miramonte ở Oakland, California và theo học lần lượt tại đại học UC Berkeley và UC San Diego. Bà theo đuổi sự nghiệp làm một cố vấn dân sự tại Ngũ Giác Đài và tại Tòa Bạch Ốc.

Người phụ nữ 39 tuổi đến nay đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc với hai đời tổng thống Hoa Kỳ là George W. Bush và Obama, cùng các bộ trưởng quốc phòng tiền nhiệm và đương nhiệm trong các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia.

Trong 3 năm trở lại đây, bà Phú đứng trong hàng ngũ các chuyên gia của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tại Toà Bạch Ốc, và trở thành giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Huy Lam / SBTN