26/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA ĐẶT GIÁO DỤC Ở GIỮA CÁC ƯU TIÊN NGÂN SÁCH

TỔNG THỐNG OBAMA ĐẶT GIÁO DỤC Ở GIỮA CÁC ƯU TIÊN NGÂN SÁCH

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama đề ra quan điểm của ông trong ngân sách tương lai vào hôm qua, nhấn mạnh giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Tổng thống đưa ra ý kiến trên tại trường Trung học Dự bị Công Nghệ ở Brooklyn, thành phố New York, là ngôi trường nổi tiếng về chương trình giảng dạy công nghệ và khoa học. Tổng thống Obama nhấn mạnh ưu tiên ngân sách nên được quyết định bởi ý thức chung, đặc biệt là liên quan đến cách họ có thể phát triển nền kinh tế.

Ông nói đó phải là một ngân sách cắt giảm những gì họ không cần, đóng chặt những lỗ hổng thuế lãng phí mà không tạo ra công ăn việc làm, giải phóng các nguồn lực để đầu tư vào những điều thực sự giúp họ phát triển. Những điều như giáo dục và nghiên cứu khoa học. Những điều như cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, phi trường. Tổng thống cũng nói về thực tế kinh tế mà người lao động Mỹ phải đối mặt trong nền kinh tế toàn cầu, các quốc gia khác đang từ từ dẫn trước Hoa Kỳ trong các lĩnh vực then chốt, gồm có giáo dục. Nếu không thiết lập những ưu tiên ngay bây giờ, rất nhiều người Mỹ phải nằm trong thế bất lợi cạnh tranh so với các nước khác.