05/06/2016 | 1

Tổng thống Obama: Đảng Cộng Hòa ngăn chặn phát triển việc làm

Tổng thống Obama: Đảng Cộng Hòa ngăn chặn phát triển việc làm

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama tiếp tục ca ngợi sự tiến bộ của quốc gia trong việc phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên ông cũng chỉ trích đảng Cộng Hòa ngăn chặn các chính sách nhằm phát triển việc làm. Trong bài diễn văn hàng tuần, chỉ vài ngày sau khi tới thăm Elkhart, Indiana, từng phụ thuộc nặng nề vào việc làm sản xuất, ông Obama nói lần đầu tiên kể từ những năm 1990, sản xuất phát trưởng bền vững. Tuy nhiên, tổng thống thừa nhận không phải mọi việc đều được giải quyết. Ông chỉ rằng thu nhập tăng chậm và khoảng cách giữa người nghèo và giàu mở rộng.

Theo Tổng Thống Obama, đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội liên tục ngăn chặn đầu tư và sáng kiến tạo việc làm nhanh hơn. Ám chỉ ứng cử viên tổng thống Donald Trump, ông Obama nói thêm rằng tầng lớp trung lưu không bị ảnh hưởng không phải vì người thiểu số, hay di dân,hay bất kỳ ai khác. Ông tuyên bố, nếu Hoa Kỳ sửa chữa điều cần sửa chữa thì mọi người không thể tự chia rẽ. Mọi người cần đoàn kết xoay quanh các mục tiêu kinh tế chung. Mọi người cần đẩy lui các chính sách bảo vệ đặc lợi và thúc đẩy một thỏa thuận tốt hơn cho mọi người lao động Mỹ.

Bài diễn văn của tổng thống diễn ra chỉ một ngày sau khi phúc trình việc làm được công bố vào hôm Thứ Sáu, cho thấy chỉ có 38,000 việc làm được tạo thêm trong tháng 5. Các nhà dự đoán ước tính ít nhất phải có 160,000 việc làm. (Nguyên Trân)