02/01/2017 | 0

Tổng Thống Obama có vài lựa chọn để bảo vệ Dreamer trước khi ông Trump lên nắm quyền

Tổng Thống Obama có vài lựa chọn để bảo vệ Dreamer trước khi ông Trump lên nắm quyền

Washington, DC. (CBS) – Trong những tuần cuối nhiệm kỳ, Tổng Thống Barack Obama phải chịu áp lực để làm gì đó bảo vệ  cho tương lai của hàng trăm ngàn di dân được đưa tới Hoa Kỳ khi còn là trẻ em. Họ có thể bị trục xuất dưới chính phủ của ông Trump.

Ít nhất 50 thành viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đang thúc đẩy ông Obama thực hiện hành động hiếm có, nếu không nói là chưa từng có, để ân xá cho các di dân trẻ, những người dũng cảm đứng ra tự xác định mình để đổi lấy lời hứa rằng họ sẽ không bị trục xuất.

Tuy nhiên Tòa Bạch Ốc nhiều lần bác bỏ lựa chọn này. Một số nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đang soạn thảo các dự luật để củng cố vị trí của những di dân này, được gọi là Dreamer, trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng.

Các nỗ lực tương tự nhiều lần gặp thất bại, ngay cả khi đảng Dân Chủ nắm quyền đa số tại cả hai viện của Quốc Hội. Do đó, khả năng dự luật Hail Mary được thông qua không lớn. Điều này khiến hơn 741,000 di dân tự hỏi việc gì sẽ xảy ra.

Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch của ông Trump đối với chương trình Trì Hoãn Hành Động Đối Với Người Tới Hoa Kỳ Khi Còn Là Trẻ Em của ông Obama.

Khi còn là ứng cử viên, ông cam kết ngay lập tức chấm dứt cái gọi là lệnh hành pháp ân xá bất hợp pháp. Tuy nhiên, khi đắc cử tổng thống, ông đã dịu lại lập trường này. (Nguyên Trân)