18/09/2013 | 1

TỔNG THỐNG OBAMA CHO RẰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA LÝ LỊCH LỎNG LẺO LÀM CHO HOA KỲ DỄ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CÁC VỤ NỔ SÚNG

TỔNG THỐNG OBAMA CHO RẰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA LÝ LỊCH LỎNG LẺO LÀM CHO HOA KỲ DỄ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CÁC VỤ NỔ SÚNG

Tin Hoa Thịnh Ðốn – Tổng Thống Obama tuyên bố hệ thống kiểm tra lý lịch mở rộng khi mua súng sẽ không ngăn chặn được tất cả mọi bạo lực, nhưng sẽ tạo ra sự khác biệt. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo, ông Obama loại trừ khả năng sử dụng quyền hành của mình để ngăn chặn việc trục xuất gần 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, nói hành động như vậy sẽ vi phạm luật liên bang.

Với dự luật cải tổ di trú toàn diện bị đình trệ tại Quốc Hội, những người ủng hộ kêu gọi tổng thống hành động mà không cần sự chuẩn thuận của quốc hội để ngăn chặn việc trục xuất, ước tính hơn 1,000 người mỗi ngày. Nhưng ông Obama tuyên bố đó không phải là một lựa chọn. Ngoài ra ông cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Syria và nhắc lại rằng Tổng Thống Syria Bashar al-Assa phải ra đi nếu muốn có hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.