01/05/2014 | 0

Tổng Thống Obama chỉ trích đảng Cộng Hoà vì ngăn cản dự luật tăng lương tối thiểu

Tổng Thống Obama chỉ trích đảng Cộng Hoà vì ngăn cản dự luật tăng lương tối thiểu

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama chỉ trích đảng Cộng Hòa vì ngăn chặn một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông, đó là dự luật nâng cao mức lương tối thiểu liên bang lần đầu tiên trong 5 năm qua.
Kết quả cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát là 54 trên 42, thấp hơn số phiếu cần thiết 60 để có thể kết thúc một rào cản thủ tục chống lại dự luật. Tổng thống Obama cáo buộc đảng Cộng Hòa bỏ rơi người nghèo và tầng lớp trung lưu thấp hơn.
Ông nói đây là dự luật nhằm nâng mức lương tối thiểu từ 7.25 Mỹ kim một giờ lên 10.10 Mỹ kim một giờ. Bằng cách ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu về dự luật, đảng Cộng Hòa ngăn cản việc tăng lương cho 28 triệu người Mỹ làm việc chăm chỉ.
Họ từ chối giúp đỡ hàng triệu người đang dựa vào công việc để thoát khỏi đói nghèo. Chỉ có một thành viên duy nhất của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu thuận theo đảng Dân Chủ, là Thượng nghị sĩ Bob Corker đại diện tiểu bang Tennessee.
Ông ủng hộ dự luật tăng mức lương tối thiểu lên 10.10 Mỹ kim một giờ trong ba năm tiếp theo, và sau đó sẽ điều chỉnh theo lạm phát trong tương lai.
Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Harry Reids thay đổi lá phiếu từ Thuận sang Chống, để bảo lưu quyền đưa dự luật ra tranh cãi một lần nữa. (B. Nga)