27/09/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA CHỈ TRÍCH ĐẢNG CỘNG HÒA CHỐNG LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHỎE

TỔNG THỐNG OBAMA CHỈ TRÍCH ĐẢNG CỘNG HÒA CHỐNG LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tin Largo – Tổng thống Obama phê phán những nhà làm luật của đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục chống đối bộ luật chăm sóc sức khỏe của ông, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10. Trong bài diễn văn hôm qua tại Đại học Cộng đồng Prince George ở thành phố Largo, ông Obama gọi chiến thuật của phe Cộng Hòa nhằm ngăn chận bộ luật này là điên khùng, ông bảo họ lo âu khi thấy luật này thành công thay vì thất bại. Ông tố giác phe Cộng Hòa định bắt chẹt ông phải từ bỏ bộ luật này hoặc không cấp ngân khoản để thực hiện bộ luật, nếu không chính phủ phải đóng cửa một phần kể từ 1 tháng 10. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ Viện John Boehner thuộc đảng Cộng Hòa nói rất khó để Hạ Viện có thể thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, giúp chính phủ có thể hoạt động quá ngày Thứ Ba. Theo trông đợi, Hạ Viện sẽ phê chuẩn một văn kiện lập pháp cho phép Bộ Tài chính vay thêm tiền để trả các món nợ công, nhưng sẽ áp đặt lệnh trì hoãn một năm cho bộ luật chăm sóc sức khỏe, giúp hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế được bảo hiểm. Các nhà làm luật thuộc đảng Dân Chủ tại Thượng Viện đang chuẩn bị  biểu quyết dự luật này.