25/06/2016 | 0

Tổng thống Obama cấp học bổng cho phạm nhân đi học

Tổng thống Obama cấp học bổng cho phạm nhân đi học

Washington Dc. (CBS) – Chính phủ sẽ cung cấp các học bổng Pell grant cho khoảng 12,000 tù nhân trong một nỗ lực để giúp họ hội nhập vào xã hội sau khi ra tù.

Chương trình này được đưa ra mặc dù có một điều khoản của luật liên bang cấm các tù nhân nhận học bổng Pell grant. Chương trình The Second Chance Pell Grant với ngân sách 30 triệu mỹ kim sẽ dành cho các tù nhân tại 141 nhà tù tiểu bang và liên bang. Mỗi tù nhân có thể nhận được các học bổng lên đến $5815 mỹ kim một năm, để theo đuổi các chương trình học ở một trong 67 trường đại học nằm trong dach sách được chính phủ phê duyệt.

Trong 22 năm qua, các tù nhân ở Hoa Kỳ không được phép để nhận học bổng Pell grant, hệ quả của một đạo luật năm 1994 của Quốc hội ngăn cấm các phạm nhân nhận trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã sử dụng một điều khoản riêng biệt của đạo luật mà theo đó cho phép bộ trưởng bộ giáo dục có thể vượt qua lệnh cấm của liên bang trong một số chương trình thử nghiệm.

Chương trình cấp học bổng cho các phạm nhân là một trong một số các pháp lệnh mà Tòa Bạch Ốc công bố hôm qua trong một nỗ lực để giúp tái hội nhập các phạm nhân, trong khi chờ đợi Quốc hội xem xét một số đề xuất cải cách tư pháp hình sự. (Lê Hoàng)