11/01/2017 | 1

Tổng Thống Obama cảnh báo mối đe dọa của nền dân chủ Hoa Kỳ

Tổng Thống Obama cảnh báo mối đe dọa của nền dân chủ Hoa Kỳ

Chicago, Illinois. (Reuters) – Khi chỉ còn mười ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Tổng thống Obama có mặt tại thành phố quê nhà Chicago đọc bài diễn văn chia tay với người Mỹ vào đêm qua 10 tháng 1.

Trong bài diễn văn dài 60 phút, ông nêu lên những thành tựu của ông ở Tòa Bạch Ốc, đồng thời nói với người Mỹ rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Video cho thấy tổng thống Obama với khuôn mặt đầy tình cảm và xúc động, nói rằng đất nước đang ở thời điểm quan trọng của lịch sử, và rằng những lực lượng ngoài tầm kiểm soát đang đe dọa nền dân chủ của nước Mỹ. Chỉ có sự đoàn kết mới giúp đất nước được nguyên vẹn.

Thỉnh thoảng bài diễn văn có đôi chỗ nhắm vào tổng thống kế nhiệm Donald Trump, mặc dù ông chỉ nhắc tên ông Trump có một lần. Tổng thống Obama cho biết tiến trình chuyển tiếp diễn ra trôi chảy đúng theo truyền thống, cũng như đúng theo cam kết của ông. Sau đó, ông gọi tên 3 mối đe dọa mà ông muốn người Mỹ nhận rõ và đề phòng. Đe dọa thứ nhất là sự bất bình đẳng về kinh tế đang gia tăng và ông lo ngại rằng chính phủ tương lai chỉ phục vụ cho lợi ích của tầng lớp giàu có đầy quyền lực.

Đe dọa thứ nhì là tình trạng căng thẳng và đối đầu ngày càng tăng về phân biệt chủng tộc cũng như sự đa dạng trên khắp nước Mỹ.

Và đe dọa thứ ba – theo tổng thống Obama – nền dân chủ bị thách thức trước một thực tế đáng sợ là mọi người ngày càng rút lui vào một thế giới ảo tưởng, không còn muốn trao đổi hoặc tranh luận về kinh nghiệm và ý kiến của riêng họ. (Mai Đức)