22/05/2015 | 1

Tổng thống Obama ca ngợi Thượng Viện có bước đi quan trọng về hiệp định thương mại

Tổng thống Obama ca ngợi Thượng Viện có bước đi quan trọng về hiệp định thương mại

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama ca ngợi các thượng nghị sĩ thúc đẩy một dự luật, giúp ông hoàn thành hiệp định thương mại với các nước châu Á.

Đây là một ưu tiên chính sách lớn cho Tòa Bạch Ốc. Trước khi buổi họp với nội các bắt đầu, Tổng thống Obama nói ông muốn cảm ơn thượng nghị sĩ của hai đảng đã có một quyết định quan trọng về chương trình nghị sự thương mại. Chương trình này phù hợp với các tiêu chuẩn lao động và các tiêu chuẩn môi trường. Trong khi điểm lại các thành tựu gần đây của chính phủ, ông Obama cho biết luật thương mại là một thỏa thuận, và điều đó tốt cho người lao động lẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nếu được Thượng Viện thông qua, dự luật về chính sách ưu tiên hàng đầu của tổng thống sẽ chuyển sang Hạ Viện. Tại đây các vị lãnh đạo tiếp tục thảo luận để có thể có buổi bỏ phiếu vào tháng 6. Nhiều thành viên Dân Chủ phát ra tín hiệu cho thấy dự luật này không dễ được Hạ Viện thông qua.

Người ủng hộ cho rằng dự luật trao quyền đàm phán nhanh cho tổng thống, gọi tắt là TPA, bao gồm các quy định về nhân quyền, cung cấp hỗ trợ cho người lao động Hoa Kỳ bị sự toàn cầu hóa tác động. Còn người chỉ trích nói hiệp định Thái Bình Dương sẽ tạo ra cuộc chạy đua ráo riết, và công nhân Mỹ sẽ mất việc làm vào tay những quốc gia mà công nhân chấp nhận vài chục xu một giờ. (Mai Đức)