18/12/2016 | 2

Tổng thống Obama ca ngợi thị trường công bằng và cạnh tranh

Tổng thống Obama ca ngợi thị trường công bằng và cạnh tranh

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama ca ngợi tiến bộ mà chính phủ của ông đạt được trong vòng 8 năm qua, trong việc giúp tạo ra một thị trường công bằng và cạnh tranh hơn cho người tiêu dùng.

Ngoài luật Chăm Sóc Sức Khỏe Có Giá Phải Chăng, thường được gọi là Obamacare, ông Obama liệt kê một loạt các qui định và tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn bán máy trợ thính không cần toa bác sĩ cho những người bị lãng tai vừa phải, cho tới yêu cầu tư vấn tài chính để đặt nhu cầu của khách hàng lên đầu. Theo ông Obama, để giữ cho nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển và thương nghiệp Mỹ thịnh vượng, Washington cần phải bảo vệ nguyên tắc cạnh tranh công bằng.

Đây không phải là ý tưởng của đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa mà là ý tưởng Mỹ, bởi vì đó là cách tốt nhất để bảo đảm các ý tưởng tốt phát triển tột đỉnh. Ông Obama nói thêm rằng, kinh tế thị trường tự do của Hoa Kỳ chỉ phát triển khi có cạnh tranh. Cạnh tranh chỉ có hiệu quả khi các qui định được áp dụng để giữ cho thị trường công bằng, mở và trung thực. (Nguyên Trân)