30/08/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA CA NGỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG MỸ

TỔNG THỐNG OBAMA CA NGỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG MỸ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Trong bài diễn văn sáng Thứ Bảy hàng tuần, Tổng thống Obama nói về ngày Lễ Lao Động và sự nỗ lực đóng góp của các công nhân nam nữ cho đất nước. Tổng thống Obama nói vào ngày lễ Lao Động hàng năm, được ăn mừng vào ngày Thứ Hai tuần sau của năm nay, dân chúng Hoa Kỳ sẽ tán dương giá trị của người lao động Mỹ, đó là làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, chịu hy sinh và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên ông Obama nói rằng hành trình của sự thăng tiến trở nên khó khăn đối với nhiều người lao động và bóng ma của nghèo đói tiếp tục ám ảnh nhiều công nhân.

Ông nói thêm việc đảo ngược xu thế là ưu tiên cao nhất của ông và cũng cần phải là ưu tiên cao nhất của mọi viên chức ở Hoa Thịnh Đốn. Sau đó Dân biểu Mike Fitzpatrick của tiểu bang Pennsylvania đọc bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng Hòa. Ông nói người lao động không nhìn thấy gì khác hơn là những chướng ngại vật do Hoa Thịnh Đốn tạo ra. Ông cho biết đảng ông muốn bảo vệ mọi người trước những tai hại sắp phát sinh từ việc thực thi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe với chi phí phải chăng. Đạo luật thường được gọi là Obamacare này nhắm tới việc cung cấp bảo hiểm y tế giá rẻ cho hàng triệu người dân Mỹ.