04/09/2016 | 1

Tổng Thống Obama ca ngợi nghiệp đoàn nhân ngày Lễ Lao Động

Tổng Thống Obama ca ngợi nghiệp đoàn nhân ngày Lễ Lao Động

Tin Washington, DC. (CBS)– Trước ngày lễ Lao Động, Tổng Thống Barack Obama ca ngợi công việc của nghiệp đoàn. Ông nhắc tới di sản của họ và khuyến khích người dân Hoa Kỳ thực hiện tương tự.

Trong bài diễn văn hàng tuần qua video, ông Obama nói, qua nhiều thế hệ, mỗi lần kinh tế thay đổi, người Mỹ cần cù tuần hành, tổ chức và gia nhập nghiệp đoàn để không chỉ yêu cầu tăng lương cho chính mình, mà còn vì điều kiện làm việc tốt hơn và an toàn cho những người làm việc cạnh họ. Nỗ lực của họ là lý do mọi người được hưởng nhiều phúc lợi, chẳng hạn làm việc 40 giờ một tuần, được trả lương làm việc ngoài giờ và lương tối thiểu, được hưởng bảo hiểm y tế, An Sinh Xã Hội, Medicare và các chương trình hưu trí.

Tổng thống cũng ca ngợi công việc của chính phủ trong bảy năm rưỡi qua để đạt được điều kiện lao động tốt hơn, nhấn mạnh việc ông ký đạo luật Trả Lương Công Bằng Lilly Lebetter, lời kêu gọi của ông để tăng lương tối thiểu trên toàn quốc, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tuy nhiên, tổng thống cũng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Obama miêu tả một kế hoạch hành động cho người Mỹ, kêu gọi họ thực hiện quyền lên tiếng tại sở làm, tham gia nghiệp đoàn và trên hết là quyền bầu cử. (Nguyên Trân)