18/10/2014 | 0

Tổng thống Obama bổ nhiệm quan toàn quyền về Ebola

Tổng thống Obama bổ nhiệm quan toàn quyền về Ebola

Washington, D.C. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama đã bổ nhiệm cựu giới chức Tòa Bạch Ốc Ron Klain làm vị quan toàn quyền để điều hợp phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ chống lại dịch Ebola.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho hay như vậy hôm Thứ Sáu ngày 17 tháng 10. Theo ông Earnest thì khả năng chuyên môn của ông Klein là việc thi hành và đó chính là điều cần thiết, tức là một người có khả năng điều hợp phản ứng rộng khắp và liên cơ quan. Ông Ron Klein từng làm chánh văn phòng cho Phó Tổng Thống Joe Biden. Giờ đây ông sẽ làm việc dưới quyền của Cố Vấn Nội An Lisa Monaco và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice.

Tại buổi họp báo, phát ngôn nhân Earnest cũng cho biết Tổng Thống Obama sẵn sàng mở ngỏ mọi chọn lựa để đối phó với các tình huống đang thay đổi liên quan đến dịch Ebola. Nhưng Tổng Thống Obama sẽ không áp đặt một lệnh cấm du hành vào thời điểm này. Tổng Thống Obama đã từng nói rằng, các chuyên gia khuyên ông là một lệnh cấm du hành thẳng thừng không phải là cách đúng đắn, bởi vì các biện pháp kiểm tra sức khỏe tại các phi trường hiện thời đang có kết quả tốt.

Phát ngôn nhân Earnest nói Tổng Thống Obama tin rằng cách tốt nhất là bảo đảm những người tìm cách vào Mỹ sẽ đi qua những ngả đường chính thức, và qua đó họ sẽ được kiểm tra sức khỏe một cách thích hợp. (Huy Lam)