23/10/2016 | 0

Tổng thống Obama: Biện pháp bảo vệ hành khách hàng không

Tổng thống Obama: Biện pháp bảo vệ hành khách hàng không

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh những hành động mà chính phủ đang thực hiện để thúc đẩy cạnh tranh trong ngành hàng không, bảo vệ người tiêu dùng và cung cấp cho họ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định, sau khi tổng thống đưa ra lời kêu gọi hành động vào tháng 4 vừa qua.

Xây dựng trên những tiến bộ đã đạt được cho tới nay, hành động của tuần này bao gồm đề nghị yêu cầu các hãng hàng không hoàn trả lệ phí hàng gởi khi hành lý bị chậm trễ đáng kể. Qui định mới cũng yêu cầu các hãng hàng không phải đưa tin về xác suất hành lý có thể bị mất, bảo vệ cho hành khách bị khuyết tật và yêu cầu sự minh bạch và công bằng bổ sung cho hệ thống bán vé trên mạng. Tổng thống Obama nhấn mạnh những bước kể trên là một ví dụ khác cho thấy chính phủ có thể thực hiện điều tốt đẹp, bảo đảm rằng người Mỹ bình thường có cơ hội công bằng trong nền kinh tế và có tiếng nói trong cuộc thảo luận.

Đó là mục đích của các hành động kể trên, thực hiện các bước, lớn và nhỏ, để giúp cho cuộc sống của người Mỹ bình thường tốt hơn. (Mai Đức)