24/10/2016 | 0

Tổng thống Nam Hàn muốn sửa đổi hiến pháp

Tổng thống Nam Hàn muốn sửa đổi hiến pháp

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Tổng thống Nam Hàn Phác Cận Huệ nói hôm nay là đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về việc sửa đổi hiến pháp của nước này.

Bà muốn thay đổi quy định tổng thống một nhiệm kỳ hiện nay trước khi bà rời chính quyền. Trong bài diễn văn đọc tại Quốc Hội, bà Phác nói nhiệm kỳ tổng thống một lần rất khó để giữ được sự liên tục trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Bà đã yêu cầu để thành lập một ủy ban để thảo luận về vấn đề.  Bà cho biết bà sẽ đưa ra một dự luật để sửa đổi hiến pháp. Việc sửa đổi hiến pháp lần chót là vào năm 1987.

Nam Hàn là quốc gia duy nhất trong số các nước dân chủ hàng đầu giới hạn tổng thống vào một nhiệm kỳ năm năm duy nhất.  Giới hạn đã được đưa ra vào tháng 9 năm 1987 khi Nam Hàn chuyển sang nền dân chủ sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của các chế độ độc tài do quân đội hậu thuẫn. (Lê Hoàng)