15/08/2016 | 0

Tổng thống Nam Hàn bào chữa quyết định hệ thống hỏa tiễn THAAD

Tổng thống Nam Hàn bào chữa quyết định hệ thống hỏa tiễn THAAD

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Tổng thống Nam Hàn Phác Cận Huệ hôm nay kêu gọi Bắc Hàn ngưng phát triển vũ khí hạt nhân cũng như các lời đe dọa khiêu khích đối với Nam Hàn.
Bà Phác đã phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày Nam Hàn thoát khỏi ách cai trị của thực dân Nhật Bản trong giai đoạn từ 1910 đến 1945. Bà cũng tiếp tục bênh vực cho quyết định của chính phủ của bà trong tháng trước để bố trí hệ thống hõa tiễn đánh chặng tối tân THAAD của quân đội Hoa Kỳ. Bà nói hệ thống THAAD là một biện pháp thuần túy tự vệ. Việc bố trí hệ thống THAAD đã gặp nhiều phản đối từ các cư dân của thị trấn Seongju nơi hệ thống sẽ được lắp đặt.
Hôm nay gần 900 cư dân của thị trấn đã cạo đầu trong mộc cuộc biểu tình để phản đối quyết định của chính phủ. Nhiều người Nam Hàn cũng lo ngại Bắc Kinh sẽ có các biện pháp trả đũa về kinh tế.(Lê Hoàng)