09/01/2021 | 14

Tổng Thống  kết thúc nhiệm kỳ với số lượng người Hoa Kỳ thất nghiệp gia tăng

Tổng Thống  kết thúc nhiệm kỳ với số lượng người Hoa Kỳ thất nghiệp gia tăng

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ Sáu (8 tháng 1), bảng tổng kết cuối cùng về số lượng việc làm dưới thời chính quyền Tổng thống Trump được công bố cho thấy, tổng thống Trump sẽ là tổng thống duy nhất rời nhiệm sở với số lượng việc làm ở Hoa Kỳ ở mức thấp hơn so với khi nhiệm kỳ mới bắt đầu.

Đại dịch coronavirus mà tổng thống Trump nhận ra trễ và có xu hướng xem thường hoặc phủ nhận đã gây ra sự lãng phí cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ. Nó xóa bỏ tất cả hình ảnh của thị trường việc làm bùng nổ mà tổng thống đã hy vọng sẽ có thể giúp tổng thống đến với nhiệm kỳ thứ hai.

Thay vào đó, theo Bộ Lao động báo cáo, tổng số lượng việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 12/2020 giảm đến 140,000 xuống còn 142 triệu, ít hơn khoảng 10 triệu so với trước khi đại dịch coronavirus xảy ra.

Đại dịch hiện đã khiến gần 21.5 triệu cư dân Hoa Kỳ lây nhiễm và hơn 365,000 người tử vong, gây ra cuộc suy thoái kinh tế nhanh nhất và sâu nhất trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai.

Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt từ mức 3.5% vào tháng 2/2020 lên 14.8% chỉ trong vòng hai tháng khi hơn 22 triệu người bị đuổi việc. Mặc dù đã giảm xuống còn 6.7%, nhưng con số này vẫn cao hơn so với khi tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Trump là tổng thống Đảng Cộng hòa thứ 3 liên tiếp rời nhiệm sở với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn so với thời điểm nhậm chức. Cả thời tổng thống George W. Bush và tổng thống George H. W. Bush đều có tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong nhiệm kỳ của họ. (BBT)