25/09/2021 | 18

Tổng Thống Joe Biden sẽ không ngăn cản các yêu cầu cung cấp hồ sơ về ông Trump và cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

Tổng Thống Joe Biden sẽ không ngăn cản các yêu cầu cung cấp hồ sơ về ông Trump và cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ sáu (ngày 24 tháng 9), chính quyền tổng thống Joe Biden sẽ không ngăn chận các yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trump trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết các yêu cầu từ Ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn sẽ không nhận được “đặc quyền hành pháp,” tức một nguyên tắc pháp lý cho phép tổng thống che chắn một số thông tin bí mật.

Vào ngày 6 tháng 1, một đám đông những người ủng hộ ông Trump đã xông vào Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ khi Quốc hội đang họp để chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Biden. Ủy ban Hạ viện đã gửi trát hầu tòa đến bốn thành viên trong chính quyền của ông Trump, bao gồm ông Mark Meadows và ông Steve Bannon.

Ông Trump cho biết ông sẽ chống lại các trát đòi hầu tòa và yêu cầu giao nộp hồ sơ bằng cách sử dụng đặc quyền hành pháp và các biện pháp khác. Một phát ngôn viên của cựu tổng thống cho biết Ủy ban đặc biệt đã đưa ra một yêu cầu quá rộng đối với các hồ sơ thiếu tiền lệ pháp lý.

Đặc quyền hành pháp cho phép Tòa Bạch Ốc từ chối các yêu cầu về hồ sơ như trát đòi điều trầncủa Quốc hội. Nguyên tắc pháp lý này bắt nguồn từ ý tưởng rằng một số quyền riêng tư nên được trao cho các cố vấn tổng thống để họ có thể thảo luận thẳng thắn.