16/06/2017 | 1

Tổng Thống Donald Trump xoá bỏ một số điều trong chính sách với Cuba của cựu Tổng Thống Barrack Obama

Tổng Thống Donald Trump xoá bỏ một số điều trong chính sách với Cuba của cựu Tổng Thống Barrack Obama

Washington DC. (Reuters) – Hôm nay Tổng thống Donald Trump có mặt ở thành phố Miami, Florida, thông báo về một số thay đổi trong mối quan hệ Hoa Kỳ và Cuba.

Tổng thống xóa bỏ một số điều khoản quan trọng trong quyết định của cựu tổng thống Barrack Obama, hạn chế kinh doanh và ngoại giao đối với quốc đảo cộng sản này. Chính sách mới sẽ cấm giao dịch với công ty được chính quyền cộng sản Cuba kiểm soát, nghĩa là giờ đây nếu muốn thăm Cuba, người Mỹ phải đi theo đoàn du lịch, chứ không đi theo cá nhân.

Dù một số loại hình du lịch khác tới Cuba vẫn tồn tại, những loại hình này sẽ phải bị kiểm toán.

Trong buổi họp báo hôm qua, viên chức chính phủ cho biết chính sách mới sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc dẫn độ kẻ đào tẩu. Những thay đổi này sẽ không chấm dứt mối quan hệ ngoại giao với Cuba, không tái thiết lập chính sách “chân ướt, chân ráo” gây tranh cãi, không thay đổi quy định bao nhiêu rượu rum, xì-gà và sản phẩm phổ biến khác của Cuba nhập vào Hoa Kỳ, không thay đổi tình trạng của Căn cứ Hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo.

Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực ngay, mà phải đợi tới khi quy định được ban hành. Tiến trình sẽ mất 30 ngày để bắt đầu, và sau đó là một khoảng thời gian không lường trước.

Tổng thống phát triển kế hoạch sau cuộc họp với nhiều thành viên của Quốc Hội, trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, là những chuyên gia về chính sách đối với Cuba. (Mai Đức)