28/03/2017 | 1

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh xóa bỏ quy định môi trường của cựu tổng thống Obama

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh xóa bỏ quy định môi trường của cựu tổng thống Obama

Washington DC. (Reuters) – Hôm nay 28 tháng 3, tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh bắt đầu tiến trình xóa bỏ quy định về môi trường, được thực hiện dưới thời cựu tổng thống Barrack Obama, nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Sắc lệnh “Độc lập Năng lượng” được tổng thống Trump ký tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA, tấn công “Kế hoạch Hành động Khí hậu 2013” của ông Obama. Sắc lệnh chỉ thị EPA đình chỉ, sửa đổi hoặc huỷ bỏ “Kế hoạch Năng lượng Sạch,” thực hiện tiến trình trong sự tuân thủ luật pháp cũng như tuân thủ “Đạo Luật về Không khí Sạch.” Sắc lệnh yêu cầu cơ quan tiến hành xem xét trong 180 ngày, xác định mọi quy định và quy tắc cản trở việc sản xuất năng lượng.

Ông Trump sẽ sử dụng các báo cáo để soạn thảo kế hoạch năng lượng “Nước Mỹ Trên Hết” của chính phủ, nhằm phục vụ cho 2 mục tiêu cùng một lúc, đó là vừa bảo vệ môi trường vừa tăng cường kinh tế qua việc thúc đẩy sản xuất năng lượng. Theo một viên chức cao cấp, ông Trump nhắm tới việc tăng cường an ninh năng lượng quốc gia bằng cách giảm bớt trở ngại pháp lý không cần thiết, đang hạn chế việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn năng lượng trong nước.

Sắc lệnh giúp cho nguồn năng lượng và điện năng có giá hợp lý, đáng tin cậy và sạch sẽ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm. Sắc lệnh xóa bỏ hợp đồng cho thuê than liên bang, hủy bỏ hạn chế đối với chương trình thủy lực, bãi bỏ “Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia,” là bộ hướng dẫn để cơ quan xem xét sự thay đổi khí hậu trong tiến trình ra quyết định. (Mai Đức)