18/04/2017 | 3

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh “mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh “mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”

Washington DC. (Reuters) – Washington Post trích lời viên chức cao cấp chính phủ, cho biết hôm nay 16/04,  tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh tại tiểu bang Wisconsin, sẽ khiến các công ty kỹ thuật khó thay thế công nhân Mỹ bằng người lao động ngoại quốc rẻ tiền hơn. Đồng thời, sắc lệnh tăng cường quy định cấm nhà thầu ngoại quốc tham gia đấu thầu dự án của chính phủ.

Viên chức cao cấp cho biết tổng thống sẽ chỉ đạo Bộ Lao động, Bộ Tư pháp và Bộ Nội an trấn áp nạn gian lận và lạm dụng trong các chương trình thuê mướn công nhân ngoại quốc, bằng cách ban hành luật di trú mới. Tổng thống cũng ra lệnh Bộ Thương mại xem xét thỏa thuận thương mại và quy định mua bán của liên bang, giúp các công ty Mỹ có lợi thế hơn khi giành được hợp đồng.

Theo nguồn tin này, 2 chỉ thị trên được tổng thống đưa ra cùng một lúc, nhằm mang lại lợi ích cho người Mỹ trung lưu và người Mỹ lao động. Họ là những người phải chịu đựng quá lâu dưới các quy định thương mại và di trú không công bằng.

Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nói rằng với chính sách này, tổng thống bảo đảm không còn ai bị bỏ lại phía sau. Chính phủ sẽ bảo vệ ngành công nghiệp trước sự cạnh tranh không lành mạnh, khuyến khích “người Mỹ sử dụng hàng Mỹ”, và “công ty Mỹ tuyển công nhân Mỹ”.

Những người ủng hộ chính sách này cho rằng đây là một trong số ít nỗ lực của ông Trump sau ngày nhậm chức, mang lại hy vọng rằng họ sẽ giữ được công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. (Mai Đức)