26/11/2022 | 57

TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN TỪ CHỨC VAI TRÒ ĐỨNG ĐẦU ĐẢNG SAU KHI CHÍNH SÁCH ĐE DỌA TRUNG CỘNG CỦA BÀ KHÔNG DÀNH ĐƯỢC NHIỀU PHIẾU

TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN TỪ CHỨC VAI TRÒ ĐỨNG ĐẦU ĐẢNG SAU KHI CHÍNH SÁCH ĐE DỌA TRUNG CỘNG CỦA BÀ KHÔNG DÀNH ĐƯỢC NHIỀU PHIẾU

Tổng thống Đài Loan Thái Anh VĂN đã từ chức người đứng đầu đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền vào thứ Bảy sau khi chiến lược của bà nhằm định hình các cuộc bầu cử địa phương là thể hiện sự thách thức trước sự hiếu chiến đang gia tăng của Trung Cộng đã không được giành được sự ủng hộ của công chúng.  Các cuộc bầu cử thị trưởng, quận trưởng và ủy viên hội đồng địa phương bề ngoài là về các vấn đề trong nước như đại dịch COVID-19 và tội phạm, và những người được bầu sẽ không có tiếng nói trực tiếp về chính sách của Trung Cộng.  Nhưng bà Thái Anh Văn đã mô tả  cuộc bầu cử không chỉ là một cuộc bỏ phiếu địa phương, nói rằng thế giới đang theo dõi cách Đài Loan bảo vệ nền dân chủ của mình trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Trung Cộng, quốc gia tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của mình.  Đảng đối lập chính Kuomintang, hay KMT, đang dẫn đầu hoặc tuyên bố giành chiến thắng ở 13 trong số 21 ghế thị trưởng thành phố và quận trưởng để giành lấy, bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, so với 5 ghế của DPP, nói chung là phù hợp với kỳ vọng và tương tự như kỳ vọng. kết quả của cuộc bầu cử địa phương cuối cùng trong năm 2018. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết bà đã từ chối lời đề nghị từ chức của Thủ tướng Su Tseng-chang, cũng là một thành viên cấp cao của DPP, đồng thời cho biết thêm rằng bà đã yêu cầu ông tiếp tục tại vị để bảo đảm các chính sách của bà sẽ được thực thi đúng đắn.