27/01/2014 | 0

Tổng Thống Đài Loan Thăm Honduras

Tổng Thống Đài Loan Thăm Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Reuters)
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đang viếng thăm Honduras và sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Orlando Hernandez.
Mở họp báo tại thủ đô Tegucigalpa, Tổng thống Mã Anh Cửu nói rằng quốc gia ông ta không chống lại những nước đồng minh muốn thiết lập liên hệ ngoại giao và thương mại với Bắc Kinh.
Đài Loan đã có liên hệ lịch sử với các quốc gia Trung Mỹ, và đang cố gắng làm cho các mối liên hệ thêm bền chặt.
Các nhà kinh doanh Trung Mỹ đã không còn chú tâm tới Đào Loan như trước trong lúc tập trung chú ý tới trị trường Trung Quốc.
Những quốc gia có nền kinh tế lớn ở Châu Mỹ La Tinh như Brazil, Chile, Peru đã gia tăng xuất cảng nguyên liệu qua Trung Quốc.
Các nước Trung Mỹ nghèo nàn thường bị bão tàn phá cũng đang hưởng lợi, tiếp tục nhận viện trợ của Đài Loan, nhưng cùng lúc cũng nhận viện trợ của Trung Quốc và gia tăng thương mại với lục địa.

Huệ Võ