14/01/2021 | 654

Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden muốn Thượng Viện tiếp nhận xét xử luận tội Tổng Thống Trump trong khi vẫn tiếp tục giải quyết vấn đề COVID-19

Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden muốn Thượng Viện tiếp nhận xét xử luận tội Tổng Thống Trump trong khi vẫn tiếp tục giải quyết vấn đề COVID-19

Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết Thượng viện nên “tìm cách” để xét xử luận tội Tổng thống Trump trong khi vẫn tiếp tục giải quyết các vấn đề khác, chẳng hạn như hỗ trợ Covid-19 và xác nhận Nội các của ông.

Trong một tuyên bố, ông Biden nói rằng cuộc tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tuần trước là một cuộc tấn công nhằm vào nền dân chủ của đất nước do những nghi can cực đoan chính trị và những nghi can khủng bố trong nước mà Tổng thống Trump đã xúi giục.

Tuy nhiên, ông Biden nói rằng khi đất nước vẫn đang quay cuồng vì đại dịch và nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, ông muốn Thượng viện nghiên cứu về chính sách và luận tội. Tuy nhiên, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell nói rằng Thượng viện có thể không họp cho đến sau khi ông Biden được nhậm chức. (BBT)