26/09/2013 | 0

TỔNG THỐNG BOLIVIA ĐÒI DỜI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC KHỎI HOA KỲ

TỔNG THỐNG BOLIVIA ĐÒI DỜI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC KHỎI HOA KỲ

Tin Liên hiệp quốc – Qua bài diễn văn tại đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm qua, Tổng thống Evo Morales đã công kích Hoa Kỳ, nói dân chủ, hoà bình, công lý xã hội mà các nhà lãnh đạo đã nói tới không còn ý nghiã gì khi họ thấy phi cơ nguyên thủ một nước bị ngăn chận không thể bay qua không phận. Không thể nói tới dân chủ khi cơ quan gián điệp Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền, đời tư và an ninh quốc gia các nước khác. Họ không chỉ theo dõi các chính phủ dân chủ, cả các nước đồng minh, công dân của họ và theo dõi cả Liên hiệp quốc.

Các nước Châu Mỹ La Tinh đã mạnh mẽ phản đối Hoa Kỳ sau khi Edward Snowden làm việc cho Cơ quan An ninh Quốc gia tiết lộ tài liệu cho thấy Hoa Kỳ đã theo dõi các nước trong vùng. Bài diễn văn của Tổng thống Morales cũng phản ảnh bài diễn văn chỉ trích Hoa Kỳ của Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil trước đại hội đồng Liên hiệp quốc, lên án Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền, pháp luật quốc tế, theo dõi e-mail của ngay bà ta.

Tổng thống Morales cũng chỉ trích chính sách Hoa Kỳ đối với Syria, nói Bolivia không chấp nhận việc dùng vũ khí hoá học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, nhưng thế giới phải tự hỏi nước nào đã phát minh vũ khí nguyên tử và vũ khí hoá học. Nước nào đã kỷ nghệ hoá các loại võ khí này để có thể đưa tới việc tận diệt nhân loại. Theo ông ta, các nước dân chủ không phải là nước tạo chiến tranh, có kỷ nghệ sản xuất vũ khí. Sau khi chỉ trích Hoa Kỳ, Tổng thống Morales đòi dời trụ sở Liên hiệp quốc tới những nước đã phê chuẩn các hiệp ước nhân quyền.