06/06/2021 | 92

Tổng Thống Biden xem vấn đề kỳ thị chủng tộc có hệ thống là một trong những cuộc khủng hoảng lớn của thời đại hiện tại ở Hoa Kỳ  

Tổng Thống Biden xem vấn đề kỳ thị chủng tộc có hệ thống là một trong những cuộc khủng hoảng lớn của thời đại hiện tại ở Hoa Kỳ  

Trong một video vào hôm thứ Bảy (5/6), Tổng thống Biden đã nói với các lớp học niên khóa 2021 rằng họ sẽ tốt nghiệp ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử và gọi tình trạng kỳ thị chủng tộc có hệ thống là một trong những cuộc khủng hoảng lớn của thời đại hiện nay

Trong phần nhận xét đăng lên Twitter, Tổng thống Biden nói rằng ngay sau khi ông tốt nghiệp đại học, thế hệ của ông đã phải đối mặt với một giai đoạn quan trọng khi Chiến tranh Việt Nam chia rẽ đất nước Hoa Kỳ, và những cuộc đấu tranh lớn vì quyền công dân, quyền phụ nữ và quyền môi trường nổ ra. 

Tổng thống cho biết thế hệ hôm nay sẽ phải đối mặt với một giai đoạn quan trọng khác khi đất nước đã đẩy lùi đại dịch Covid-19 để xây dựng lại nền kinh tế, loại bỏ tình trạng kỳ thị chủng tộc có hệ thống và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tổng thống cho rằng ông tin vào thế hệ này và lạc quan về tương lai. 

Hồi tháng 4, Tổng thống Biden từng cho biết hầu hết người dân Mỹ không kỳ thị chủng tộc, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sau hơn 400 năm, người Mỹ gốc Phi Châu đã bị bỏ lại phía sau về trình độ học vấn, sức khoẻ và cơ hội. 

Phát biểu tại khuôn viên Học viện Cảnh sát duyên phòng ở New London, Connecticut vào tháng trước, Tổng thống Biden cũng nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng họ đang trong một giai đoạn quan trọng, khi nhấn mạnh rằng các quốc gia gây rối như Trung Cộng và Nga là một thách thức hàng đầu mà Hoa Kỳ phải đối mặt.