26/10/2021 | 5

Tổng Thống Biden từ chối yêu cầu về đặc quyền hành pháp của ông Trump

Tổng Thống Biden từ chối yêu cầu về đặc quyền hành pháp của ông Trump

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ hai (25 tháng 10), Tòa Bạch Ốc đã từ chối một yêu cầu đặc quyền hành pháp khác của cựu Tổng thống Donald Trump để không tiết lộ các tài liệu về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 cho Ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra về cuộc bạo loạn.

Trong một bức thư do NBC News xem được, cố vấn Tòa Bạch Ốc Dana Remus nói với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia rằng Tổng thống Joe Biden đã nói rằng nỗ lực của ông Trump để ngăn một số hồ sơ liên quan đến ngày 6 tháng 1 đến tay Quốc hội là “không mang đến lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ.”

Tuần trước, ông Trump đã kiện để chặn ủy ban – gồm bảy dân biểu Dân chủ và hai dân biểu Cộng hòa – lấy được lô tài liệu đầu tiên từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Vụ kiện lập luận rằng ủy ban không có quyền điều tra và do đó trát đòi hầu tòa của ủy ban là không hợp lệ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các hồ sơ được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp. Ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã yêu cầu các tài liệu vào tháng 3 và tháng 8 từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia mà họ cho là có liên quan đến các hành động của chính quyền tiền nhiệm trước, trong và sau cuộc bạo loạn. Sau những yêu cầu đó, ông Trump đã thông báo với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia rằng ông đang chính thức xác nhận đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã kết luận rằng đặc quyền không nên áp dụng trong trường hợp này