16/02/2022 | 58

Tổng Thống Biden từ chối đề nghị giữ bí mật danh sách khách thăm Toà Bạch Ốc của ông Trump

Tổng Thống Biden từ chối đề nghị giữ bí mật danh sách khách thăm Toà Bạch Ốc của ông Trump

Tổng thống Joe Biden đã từ chối yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về việc bảo vệ nhật ký khách thăm Toà Bạch Ốc trước Uỷ ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn 6 tháng Giêng.

Tờ New York Times viện dẫn lá thư gửi đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, trong đó bà Dana Remus, cố vấn pháp lý Toà Bạch Ốc nói rằng tổng thống Biden xác định đặc quyền hành pháp không phải quyền lực cao nhất của Hoa Kỳ, vì vậy không thể viện dẫn diều này ra để giữ bí mật hồ sơ.

Chính quyền của Tổng thống Biden cũng như chính quyền cựu Tổng thống Obama thường xuyên công khai danh sách khách thăm Toà Bạch Ốc, trong khi ông Trump luôn muốn giữ bí mật tài liệu này.

Tổng thống Biden đã đề nghị Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cung cấp danh sách khách thăm Toà Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng thống Trump cho Uỷ ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn 6 tháng Giêng trong vòng 15 ngày.

Hồi tháng trước, Tối Cao Pháp Viện vừa mở đường cho việc tiết lộ hồ sơ tổng thống từ Toà Bạch Ốc dưới thời ông Trump cho Uỷ ban Hạ Viện, trong khi trước đó cựu tổng thống gửi đơn kháng cáo nhằm giữ bí mật cho số tài liệu.

Ủy ban Hạ viện đã thu thập thông tin từ hàng trăm nhân chứng và tìm kiếm hơn 700 trang tài liệu liên quan đến vai trò của ông Trump trong việc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Các tài liệu này bao gồm lịch trình hoạt động,  ghi chú bài phát biểu, và có thể giúp làm sáng tỏ các sự kiện dẫn đến cuộc nổi dậy 6 tháng Giêng cũng như tiết lộ những gì xảy ra bên trong Tòa Bạch Ốc khi những người ủng hộ Trump làm loạn bên ngoài tòa nhà Quốc Hội.