16/06/2022 | 72

Tổng Thống Biden Thông Qua Lệnh Hành Pháp Phản Đối Các Dự Luật Chống LGBTQ Tại Tiểu Bang 

Tổng Thống Biden Thông Qua Lệnh Hành Pháp Phản Đối Các Dự Luật Chống LGBTQ Tại Tiểu Bang 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thứ Tư (ngày 15 tháng 6) đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế sự phân biệt đối xử đối với thanh niên chuyển giới và ngăn chận việc làm cạn kiệt nguồn tài trợ của liên bang cho việc thực hiện “liệu pháp chuyển đổi.”

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden yêu cầu các bộ y tế và giáo dục liên bang mở rộng khả năng tiếp cận với các phương pháp phẫu thuật chuyển giới an toàn và tìm ra những cách mới để chống lại hàng loạt dự luật được giới lập pháp bảo thủ thông qua trong năm nay nhằm cấm phẫu thuật chuyển giới.

Tổng thống Biden đã yêu cầu các cơ quan liên bang bảo đảm rằng các chương trình do liên bang tài trợ không cung cấp “liệu pháp chuyển đổi.” Bên cạnh đó, lệnh này yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang xem việc kiểm soát các hoạt động tìm cách thay đổi khuynh hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính của bệnh nhân là các hoạt động kinh doanh lừa đảo.

Tổng thống Biden đã ký các chính sách mới vào Pride Month và tổ chức tiệc chiêu đãi LGBT tại Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Tư. Các chính sách mới còn bao gồm những bước mới để khuyến khích việc đưa trẻ em LGBT vào các nhà nuôi dưỡng hỗ trợ xu hướng tình dục và cũng tạo ra một nhóm làm việc mới về tình trạng vô gia cư của LGBT.

Lệnh được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp thách thức một số luật chống LGBTQ của các tiểu bang bảo thủ là vi hiến. Theo Tòa Bạch Ốc, hơn 300 luật “chống LGBTQI +” đã được đưa ra trong các cơ quan lập pháp của tiểu bang trong năm qua.

 

TAGS: lgbtq