14/09/2021 | 11

Tổng Thống Biden phát biểu tại Long Beach để ủng hộ Thống Đốc Gavin Newsom trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm

Tổng Thống Biden phát biểu tại Long Beach để ủng hộ Thống Đốc Gavin Newsom trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm

Vào thứ hai (ngày 13 tháng 9), trong bài phát biểu ủng hộ Thống đốc Gavin Newsom trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ở Long Bach, Tổng thống Joe Biden đã nhắc đến cách đối phó với coronavirus của đảng Cộng hòa, và nói rằng đây là cơ hội để các cử tri chứng tỏ cho quốc gia thấy rằng sự lãnh đạo tốt và khoa học là rất quan trọng.

Tổng thống cho biết quyết định của các cử tri không chỉ ảnh hưởng đến California, mà còn tác động đến toàn quốc gia, thậm chí toàn thế giới. Những bài phát biểu cuối cùng của ông Newsom và đồng minh Dân chủ mạnh mẽ nhất của ông diễn ra một đêm trước khi quá trình bỏ phiếu kết thúc.

Sự xuất hiện của Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng đối với đảng Dân chủ trong việc giữ nắm giữ chức vụ thống đốc tại tiểu bang đông dân nhất của quốc gia, nơi khởi nguồn của nhiều chính sách tiến bộ. Ông Newsom và các đảng viên Dân chủ nổi tiếng khác đã coi cuộc bỏ phiếu như một trận chiến.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ cho thấy thái độ của cử tri đối với những thành viên đảng Dân chủ đã áp đặt các quy định chống COVID-19 nghiêm ngặt. Chỉ cách nơi Tổng thống Biden phát biểu nửa giờ về phía nam, đối thủ chính của ông Newsom là ông Larry Elder đang kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục bỏ phiếu.

Ông Newsom đã ví ông Elder như một phiên bản khác của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng thậm chí còn “cực đoan hơn.” Tổng thống Biden đã lặp lại nhận định này, gọi ông Elder là “một bản sao của Trump.”