06/10/2021 | 3

Tổng Thống Biden nói về khả năng đảng Dân Chủ sẽ đổi luật Thượng Viện để tăng nợ trần

Tổng Thống Biden nói về khả năng đảng Dân Chủ sẽ đổi luật Thượng Viện để tăng nợ trần

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ ba (ngày 5 tháng 10), Tổng thống Joe Biden cho biết đảng Dân chủ có thể đưa ra ngoại lệ đối với một điều luật của Thượng viện Hoa Kỳ để cho phép họ mở rộng thẩm quyền vay của chính phủ mà không cần sự giúp đỡ của đảng Cộng hòa.

Khi sự bế tắc giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không có dấu hiệu giảm bớt, Tổng thống Biden nói rằng có “khả năng thực sự” rằng đảng của ông sẽ bỏ qua thủ tục tranh luận phản biện filibuster để giải quyết giới hạn nợ. Điều đó sẽ cho phép các nhà lập pháp Dân chủ, những người nắm giữ đa số Thượng viện, đình chỉ giới hạn vay 28.4 ngàn tỷ mỹ kim của chính phủ liên bang mà không cần phiếu bầu của đảng Cộng hòa.

Nhiều nhà lập pháp Dân chủ đã lập luận rằng Thượng viện nên loại bỏ hoàn toàn thủ tục tranh luận phản biện filibuster, nói rằng nó ngăn cản tiến bộ về biến đổi khí hậu, quyền bỏ phiếu và các ưu tiên khác. Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ theo đường lối ôn hòa, bao gồm ông Joe Manchin và bà Kyrsten Sinema, cho biết họ không sẵn sàng thực hiện hành động này, khiến đảng Dân chủ thiếu số phiếu mà họ cần để loại bỏ thủ tục. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Dân chủ đang xem xét loại bỏ thủ tục tranh luận phản biện filibuster chỉ để tăng trần nợ.

Bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra khi đảng Dân chủ sẽ cố gắng lần thứ ba để đình chỉ giới hạn nợ vào ngày 6 tháng 10. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đang thúc giục các nhà lập pháp Dân chủ nâng mức trần nợ bằng cách sử dụng một cách tiếp cận phức tạp hơn gọi là hòa giải mà không cần có phiếu của đảng Cộng hòa.