29/05/2023 | 4

Tổng thống Biden làm dấu Thánh Giá trước mộ Chiến Sĩ Vô Danh | SBTN Morning

Tổng thống Biden làm dấu Thánh Giá trước mộ Chiến Sĩ Vô Danh | SBTN Morning