25/02/2021 | 4

Tổng Thống Biden ký lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề thiếu chip điện tử

Tổng Thống Biden ký lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề thiếu chip điện tử

Ảnh: Reuters

Vào thứ tư (ngày 24 tháng 2), Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu chip điện tử toàn cầu đang ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp từ cung cấp y tế đến xe điện. Lệnh này bao gồm quá trình đánh giá trong 100 ngày đối với các sản phẩm chính bao gồm chất bán dẫn và pin được sử dụng trong xe điện, sau đó là đánh giá dài hạn và rộng hơn đối với sáu lĩnh vực của nền kinh tế.

Đánh giá dài hạn sẽ cho phép đưa ra đề nghị chính sách nhằm tăng cường chuỗi cung ứng, với mục tiêu nhanh chóng thực hiện các đề nghị được đề ra. Quyết định này được đưa ra sau lời kêu gọi từ các thành viên lưỡng đảng của Quốc hội và các nhà lãnh đạo ngành khuyến cáo về những hậu quả tiềm tàng của sự thiếu hụt chip điện tử.

Thường được gọi là chip, các chất bán dẫn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại, xe điện và thậm chí một số vật tư y tế. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, cho biết sản xuất chất bán dẫn là một điểm yếu nguy hiểm trong nền kinh tế và an ninh Hoa Kỳ.

Cũng trong thứ tư, Tổng thống Biden đã gặp một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng để thảo luận về sự thiếu hụt và nói rằng cuộc họp diễn ra “rất hiệu quả,” đồng thời ca ngợi tính chất hợp tác của cuộc họp. Chuỗi cung ứng chất bán dẫn đã sớm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vì phần lớn chip trên thế giới được sản xuất ở những nơi như Trung Cộng và Đài Loan.

Cuộc khủng hoảng y tế đã nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào chuỗi cung ứng ngoại quốc trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp bán dẫn cũng không khác. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 12.5% sản lượng bán dẫn. Sự thiếu hụt đã ảnh hưởng đến một số công ty, trong đó có Ford và General Motors. (BBT)