26/01/2021 | 0

Tổng Thống Biden ký lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề kỳ thị chủng tộc nhằm vào người Mỹ gốc Á trong đại dịch COVID-19

Tổng Thống Biden ký lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề kỳ thị chủng tộc nhằm vào người Mỹ gốc Á trong đại dịch COVID-19

Ảnh: Reuters

Vào ngày thứ Ba, 26 tháng 01, 2021, Tổng thống Biden đã ký lệnh hành pháp của ông để ngăn chặn nạn kỳ thị chủng tộc đối với người Mỹ gốc Á trong đại dịch COVID-19. Lệnh hành pháp tập trung vào “sự công bằng”. 

Nhóm chuyển tiếp của Tổng thống Biden và Hội đồng Chính sách Nội địa Toà Bạch Ốc đã chuẩn bị các hành động nhằm bảo vệ người Mỹ gốc Á-Thái Bình Dương trong nhiều tuần qua. Chỉ thị của Tổng thống Biden sẽ bao gồm việc hướng dẫn cho Bộ Tư pháp nhằm hỗ trợ việc thu thập và báo cáo dữ kiện chính xác hơn về các các sự việc mang tính chất kỳ thị và quấy rối nhằm vào người Mỹ gốc Á. 

Nhóm vận động Asian American Advance Justice cho biết đã có hơn 2,600 báo cáo về các hành động kỳ thị, từ những lời lẽ kỳ thị chủng tộc đến bạo lực thể chất, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng acid và bằng dao. Lệnh hành pháp của Tổng thống Biden cũng sẽ chỉ thị các cơ quan liên bang như Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) kiểm tra cụm từ “Virus Trung Cộng” trong các chính sách, chỉ thị hoặc bài đăng trên trang web chính phủ do chính quyền cựu tổng thống Trump công bố. 

Đây là thuật ngữ mà cựu tổng thống thường dùng để đổ lỗi cho chính phủ Trung Cộng về đại dịch. Nếu được tìm thấy trong các chính sách hiện hành thì cụm từ này sẽ bị loại bỏ theo lệnh hành pháp mới. (BBT)