13/01/2022 | 46

Tổng Thống Biden không chắc dự luật về quyền bầu cử có thể thông qua Quốc Hội

Tổng Thống Biden không chắc dự luật về quyền bầu cử có thể thông qua Quốc Hội

Vào hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden cho biết ông không chắc liệu chính quyền của ông có thể đưa dự luật về quyền bầu cử thông qua quốc hội hay không, nhưng ông sẽ tiếp tục đấu tranh để thay đổi luật.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện, tổng thống Biden nói rằng ông hy vọng quốc hội có thể hoàn thành việc này nhưng ông không chắc “. Tổng thống Biden đã tìm cách tập hợp các thượng nghị sĩ Dân chủ tại tòa nhà quốc hội vào thứ Năm để bàn việc thay đổi các quy tắc của viện nhằm thông qua luật về quyền bầu cử, nhưng nỗ lực của tổng thống đã bị cản trở trước khi ông đến với sự phản đối của thượng nghị sĩ từ tiểu bang Arizona, Kyrsten Sinema.

Bà Sinema cho biết trong một bài phát biểu trước Thượng viện hôm thứ Năm – chưa đầy một giờ trước khi tổng thống Biden đến – rằng quy định filibuster là cần thiết để ngăn chặn sự chia rẽ chính trị tồi tệ hơn trong nước. Đảng Dân chủ coi dự luật về quyền bỏ phiếu là cơ hội cuối cùng để chống lại những hạn chế bỏ phiếu mới ở các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 11, khi đảng Dân chủ có nguy cơ mất đa số.

Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát vào thứ Năm, nhưng để vượt qua sự phản đối đảng Cộng hòa tại Thượng viện, quy tắc filibuster của thượng viện yêu cầu 60 trong số 100 thượng nghị sĩ đồng ý về hầu hết các luật, sẽ cần phải được thay đổi.  Đảng Dân Chủ chỉ nắm giữ 50 ghế, vẫn chia rẽ về cách vượt qua quy tắc filibuster.