14/07/2021 | 26

Tổng Thống Biden chỉ trích tuyên bố sai lầm của ông Trump về bầu cử, nhưng không đưa ra đường lối mới xoay quanh quyền bỏ phiếu

Tổng Thống Biden chỉ trích tuyên bố sai lầm của ông Trump về bầu cử, nhưng không đưa ra đường lối mới xoay quanh quyền bỏ phiếu

Tin từ Philadelphia – Vào thứ ba (ngày 13 tháng 7), Tổng thống Joe Biden, dưới áp lực từ các nhà lãnh đạo dân quyền Hoa Kỳ, đã gọi việc thông qua quyền bầu cử là “vấn đề tối quan trọng của quốc gia,” nhưng ông không vạch ra một con đường để vượt qua sự chống đối của đảng Cộng hòa tại thượng viện. Nhiều tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua các hạn chế bỏ phiếu mới trong năm nay, một động lực được cựu Tổng thống Donald Trump khuyến khích.

Trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết tại Philadelphia, Tổng thống Biden, dù không nêu tên cụ thể, đã nhắm vào ông Trump và những người ủng hộ Trump vì những tuyên bố sai trái rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã xảy ra gian lận bỏ phiếu. Tổng thống Biden đã gọi các hành động của ông Trump là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng những ai thua cuộc bầu cử phải chấp nhận kết quả và làm theo Hiến pháp.

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng kêu gọi đảng Cộng hòa chống lại những hạn chế bỏ phiếu. Đạo luật về quyền bỏ phiếu phải đối mặt với một cuộc chiến gay go tại Quốc hội, nơi các nhà lập pháp Dân chủ đồng minh của Tổng thống Biden đã bị cản trở bởi các nhà lập pháp Cộng hòa ở Thượng viện, những người đã chặn đạo luật trước khi nó được tranh luận.

Sự tập trung của Tổng thống Biden vào chủ đề này, ngay cả khi đạo luật không được thông qua, cho phép ông tập hợp các cử tri Dân chủ khi đảng của ông hoạt động để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Tổng thống Biden đã chỉ trích gay gắt điều mà ông gọi là những nỗ lực làm suy yếu quyền bầu cử, ví chúng với các luật trước đây ngăn cản người da đen và phụ nữ bỏ phiếu ở Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Tư pháp Brennan tại Trường Luật Đại học New York, ít nhất 17 tiểu bang trong năm nay đã ban hành luật hạn chế quyền tiếp cận bỏ phiếu.