22/02/2024 | 20

TỔNG THỐNG BIDEN CÂN NHẮC SỬ DỤNG QUYỀN HÀNH PHÁP TRONG NỖ LỰC GIẢM SỐ NGƯỜI DI DÂN TẠI BIÊN GIỚI HOA KỲ

TỔNG THỐNG BIDEN CÂN NHẮC SỬ DỤNG QUYỀN HÀNH PHÁP TRONG NỖ LỰC GIẢM SỐ NGƯỜI DI DÂN TẠI BIÊN GIỚI HOA KỲ

Tổng thống Biden đang cân nhắc về việc có nên sử dụng quyền hành pháp trong nỗ lực giảm lượng người di dân ở biên giới phía nam Hoa Kỳ hay không. Theo CBS News, Tổng thống Biden đang xem xét đạo luật có từ năm 1952 nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp cận hệ thống tầm trú của Hoa Kỳ, vốn đang phải đối mặt với số lượng kỷ lục người di dân dọc biên giới với Mexico. Luật đó, được gọi là 212(f), cho phép tổng thống “đình chỉ nhập cảnh” người ngoại quốc khi xác định rằng họ sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ nếu nhập cảnh. Chính quyền ông Trump đã sử dụng luật này nhiều lần, bao gồm cấm di dân và đi lại từ một số quốc gia, hầu hết nhằm vào các quốc gia Hồi giáo, và cấm người tầm trú nếu họ vượt biên vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Các nguồn tin cho biết, nếu được chấp thuận, kế hoạch của Tổng thống Biden sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng không chắc chắn. Bất kỳ hạn chế đáng kể nào về tầm trú sẽ phải đối mặt với những rào cản pháp lý mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc ban hành một mệnh lệnh hành pháp nhằm hạn chế việc vượt biên trái phép tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico có thể được coi là một thông điệp chính trị quan trọng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử năm 2024. Chính sách biên giới là một trong những vấn đề gây ảnh hưởng lớn nhất đối với tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống.