13/11/2014 | 0

Tổng thống Barack Obama lạc quan đối với sự thay đổi ở Miến Điện

Tổng thống Barack Obama lạc quan đối với sự thay đổi ở Miến Điện

Tin Naypyitaw, Miến Điện. (Reuters) – Hôm nay 13 tháng 11, tổng thống Barack Obama nói rằng ông ta lạc quan đối với sự thay đổi chính trị ở Miến Điện, nhưng Miến Điện cần phải nhanh chóng cải cách.

Vài giờ trước khi tới Miến Điện, Tổng thống Obama nói rằng Miến Điện chuyển tiếp từ chế độ quân phiệt đã không nhanh chóng cải cách như hy vọng, nhiều lãnh vực cải cách đã bị thụt lùi. Tổng thống Obama đã viện dẫn sự đàn áp đối với người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo, và đàn áp ký giả của chính phủ Miến Điện trong thời gian gần đây. Sau khi gặp các nhà lập pháp Miến Điện, Tổng thống Obama nói với báo chí rằng ông ta hoàn toàn tin tưởng vào một ngày mới của Miến Điện, dù nhiều công việc chưa được thực hiện. Quyền lực thực sự vẫn còn nằm trong tay quân đội. Đây là một trong những vấn đề cần phải giải quyết để tiến tới dân chủ.

Quân đội Miến Điện đang giữ 25% số ghế trong quốc hội, cho phép họ có quyền phủ quyết đối với mọi đề nghị tu chính hiến pháp. Tổng thống Obama không cho biết ông ta đã có thảo luận về sự thay đổi hiến pháp với các dân biểu Miến Điện hay không. Theo bản hiến pháp hiện hành, bà Aung San Suu Kyi không thể ra tranh cử tổng thống. Bà Suu Kyi sẽ gặp lại Tổng thống Obama vào ngày mai tại thành phố thương mại Yangon.

Tình trạng kỳ thị người thiểu số Rohinaya ở Miến Điện đang là một vấn đề quan tâm của cộng đồng quốc tế. Bạo động đã diễn ra trong vùng Rakhine trong năm 2012 giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohinaya theo Hồi giáo. Bạo động đã làm trên 200 người chết, và trên 140,000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ Miến Điện đã soạn thảo một kế hoạch sẽ cho khoảng một triệu người dân tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi 2 chọn lựa, một là chấp nhận phân loại lại dân tộc, được quyền công dân, hay sẽ bị bắt giữ. Hầu hết khoảng 1.1 triệu người Rohingya đã sống trong những điều kiện kỳ thị chủng tộc trong vùng Rakhine. (Huy Lam)