07/09/2015 | 0

Tổng Thống Barack Obama ký lệnh hành pháp

Tổng Thống Barack Obama ký lệnh hành pháp

Boston, Massachusetts. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama lên đường tới Boston, Massachusetts vào hôm Thứ Hai. Trong ngày Lễ Lao Động, tổng thống ký một lệnh hành pháp, bắt buộc các hãng sở phải trả lương cho nhân viên khế ước liên bang nghỉ bệnh, bao gồm 300,000 nhân viên hiện không được nhận phúc lợi này.

Theo lệnh hành pháp, nhân viên làm việc cho các nhà thầu liên bang sẽ được nghỉ có ăn lương tối thiểu là một giờ cho mỗi 30 giờ làm việc, tổng cộng lên tới 7 ngày trong vòng 1 năm. Lệnh hành pháp cũng cho phép nhân viên sử dụng ngày nghỉ để chăm sóc cho thân nhân bị bệnh. Lệnh hành pháp trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017. Công bố trong ngày Lễ Lao Động được đưa ra sau một loạt các lệnh tương tự, yêu cầu các nhà thầu liên bang phải tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên, bao gồm tăng lương làm quá giờ, cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và tăng lương tối thiểu cho nhân viên.

Ông Obama đã thúc đẩy Quốc Hội mở rộng những qui định mới ra cả lãnh vực tư nhân, nhưng gặp phải sự phản đối của đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội. (Nguyên Trân)