11/12/2016 | 1

Tổng thống Barack Obama kêu gọi duy trì Obamacare

Tổng thống Barack Obama kêu gọi duy trì Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhắc nhở mọi người rằng đây là cuối tuần cuối cùng để ghi danh vào chương trình Obamacare nếu mọi người muốn có bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017.

Theo ông Obama, mục tiêu của chính phủ không chỉ bảo đảm mọi người có bảo hiểm mà là bảo đảm có thêm nhiều người có bảo hiểm tốt hơn. Đó là lý do tại sao họ muốn xây dựng trên những tiến bộ đạt được. Ông cũng dùng bài diễn văn của mình để chỉ trích các thành viên của đảng Cộng Hòa, những người muốn lấy đi bảo hiểm y tế từ những người có được kể từ khi chương trình Obamacare có hiệu lực.

Theo ông Obama, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy nếu Quốc Hội bãi bỏ Obamacare như họ đề nghị, gần 30 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế. Bốn phần năm tới từ các gia đình lao động. Hơn 9 triệu người Mỹ được nhận tín dụng thế để giữ bảo hiểm có giá phải chăng sẽ không còn nhận được sự giúp đỡ này nữa. Ông Obama cho rằng điều này là không thể chấp nhận được. (Nguyên Trân)