06/12/2017 | 2

Tổng thống Ai Cập: ông Trump làm phức tạp tình hình Trung Đông qua vụ Jerusalem

Tổng thống Ai Cập: ông Trump làm phức tạp tình hình Trung Đông qua vụ Jerusalem

Cairo, Ai Cập. (Reuters)- Hôm qua 5 tháng 12, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng không cần thiết phải làm phức tạp tình hình Trung Đông, sau khi ông Trump gọi điện thoại để nói về quyết định của Hoa Kỳ về việc dời tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Israel đến Jerusalem.

Thông báo của văn phòng tổng thống Ai Cập tại Cairo nói rằng ông Sisi đã nhắc nhở ông Trump những việc làm như thế sẽ xói mòn mọi cơ hội thiết lập hoà bình tại Trung Đông. Cũng theo thông báo này, tổng thống Ai Cập tái xác nhận vị trí của người Ai Cập trong việc bảo vệ tình trạng hợp pháp của Jerusalem theo khuôn khổ các văn bản tài liệu quốc tế và nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc.

Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô lập quốc của họ trong tương lai. Cộng đồng thế giới không công nhận chủ quyền lãnh thổ của Israel tại toàn bộ vùng Jerusalem. (Song Châu)

TAGS: jerusalem