12/05/2019 | 33

Tổng thầu Trung Cộng không thực hiện đúng cam kết trong dự án hỏa xa Cát Linh- Hà Đông

Tổng thầu Trung Cộng không thực hiện đúng cam kết trong dự án hỏa xa Cát Linh- Hà Đông

Dự án hỏa xa Cát Linh- Hà Đông- Nguồn hình: Vietnamnet

Tin Hanoi.–  Báo Vietnamnet ngày 12 tháng 5 năm 2019 loan tin, theo cam kết giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với tổng thầu Trung Cộng, thì phía nhà thầu Trung cộng phải hoàn thành dự án hỏa xa Cát Linh- Hà Đông trong tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, đến nay đã sang gần giữa tháng 5, nhưng tổng thầu Trung Cộng vẫn chưa hoàn thành dự án.

Hiện nay, dự án còn 1% khối lượng xây dựng chưa xây dựng, và các thủ tục nghiệm thu hoàn chỉnh để kết thúc dự án, tuy nhiên, phía tổng thầu Trung Cộng chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để hoàn thành công việc.

Hệ lụy là cơ quan chức năng chưa thể vận hành thử hệ thống hỏa xa theo giãn cách chạy tàu tối thiểu của thiết kế. Không chỉ vậy, việc tổng thầu chưa hoàn thành các công việc còn lại, cũng đã gây khó khăn cho tổ chức chứng nhận an toàn độc lập hoàn thiện các báo cáo đánh giá dự án của mình. Nguyên nhân được đưa ra là do tổng thầu chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ tài liệu an toàn, chưa thực hiện một số thử nghiệm quan trọng của đoàn tàu, chưa vận hành thử toàn bộ hệ thống, chưa có đủ hồ sơ hệ thống cai quản an toàn vận hành.

Ban Cai quản dự án đánh giá, một phần là do tổng thầu Trung cộng chưa có kinh nghiệm với hệ thông quy định hiện hành của việt Nam, đặc biệt là thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện hợp đồng EPC.

Được biết, dự án hỏa xa đô thị Cát Linh- Hà Đông có tổng mức đầu tư là 18,000 tỷ đồng với chiều dài 13km, gồm 12 nhà ga trên cao. Dự án được thực hiện từ tháng 10 năm 2011, dự trù đến tháng 9 năm 2018, dự án sẽ được vận hành thử toàn bộ hệ thống, đến tháng 4 năm 2019 thì bắt đầu thực hiện khai thác để kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay đã giữa tháng 5 năm 2019, dự án này vẫn chưa được thử nghiệm và vận hành.

An Nhiên